לשיחה 02-566-5570 >>

עדכונים


הערכות לקראת תום שנת המס 2018
אגרת רשם החברות לשנת 2019
חובת הפרשה לפנסיה ואבטלה לעצמאים – שינוי בחוק
עדכון לבעלי דירה להשכרה
ספירת מלאי 31.12.2018
שכר מינימום
הנחיות לשינוי בשיעור המע"מ
מענק עבודה- מס הכנסה שלילי
משיכת כספים בפטור ממס מקופות גמל