לשיחה 02-566-5570 >>

החזרי מס לשכירים

שכירים בדרך כלל אינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, רבים המקרים בהם שכיר זכאי להחזר מס אך אינו מודע לכך .

המצבים השכיחים להחזר מס וביטוח לאומי :

 • עבודה במספר מקומות עבודה.
 • הפסקת מקום עבודה במהלך השנה.
 • זיכוי עבור תרומות או הנצחת בן משפחה חלל צה"ל או נפגעי פעולות איבה.
 • גרושים וחד הורים.
 • חייל משוחרר.
 • עולה חדש.
 • מגורים בישובים המונק להם זיכוי ממס עבור תושבות.
 • ילדים נטולי יכולת או עם נכות וליקוי חמור אחר.
 • הפקדה עצמית לקופות גמל, הפקדות שאינם בשכר.
 • נכות המזכה בפטור ממס.
 • זיכוי עבור תואר.
 • לידה במהלך השנה.
 • רווחים והפסדים ממסחר בניירות ערך.

המשרד מטפל בכל הקשור לבדיקה והגשת דוחות למס הכנסה וביטוח לאומי, הטיפול והבדיקות נעשות ללא תשלום ורק באם הוחזר בפועל החזר ממס הכנסה או מביטוח לאומי יגבה תשלום בהתאם לסיכום עם הלקוח.
המשרד מתחייב לשמירת סודיות והשימוש במסמכי הלקוחות יהיה למטרת בדיקת זכאות והגשת בקשה עבור החזר מס בלבד, הטיפול מסתיים רק עם העברת מלא זכאות הכספית לבנק של השכיר.


ניתן להגיש בקשות להחזרי מס לשכירים עד שש שנים אחורה בלבד.