לשיחה 02-566-5570 >>

הערכות שווי ובדיקת רכישת עסקים

המשרד עוסק במכלול האספקטים הקשורים במימון הפירמה ושוויה, כולל עבודות ביחס למבנה הון אופטימאלי, הערכות שווי, אנליזה של חברות, הסדרי נושים, בדיקות כדאיות, בדיקת מערך בטחונות, הערכת חוב, ניהול סיכונים פיננסים ועוד.

עבודות אלו נעשות לצרכים שונים כגון: קניה, מכירה, הנפקה, מיזוגים, הנזלת נכסים, דרישה של משקיעים מוסדיים או הכנסת שותף.

ניתן להשתמש בדו"ח הערכת שווי למטרת דיווח פיננסי, ולמטרת דיווח הוגן אודות מצב של נכס מוגדר כסכום שבו ניתן לרכוש או למכור את הנכס במסגרת עסקה בין קונה/ קונים מרצון למוכר/ מוכרים מרצון, להבדיל ממקרה של מכירה כפויה או פירוק חברה.

העבודות נעשות תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה והסביבה התחרותית בה היא מתקיימת ובמהלכן נעשה שימוש בתיאוריות כלכליות מתקדמות ובמידע ענפי נרחב אשר נאסף במהלך השנים בחברת היעוץ.