לשיחה 02-566-5570 >>

הקמת חברה - רישום חברה ברשם החברות

חברה או חברה בע"מ הינה התאגדות של אדם או מספר אנשים ונרשמה על פי חוק אצל רשם החברות, בדרך כלל החברה פועלת למטרת רווח ויתכן גם כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) ואז הינה חברה לתועלת הציבור.

הקמת חברה ורישומה ברשם החברות :

יש להגיש בקשה לרשם החברות, לשלם את האגרה ולצרף מסמכי הקמה הכוללים:
בחירת שם של חברה וחלופות לשם החברה, זאת במידה והרשם מסרב לרשום את השם הראשון שנבחר.
מען הרשום של החברה.
מטרות החברה, בד"כ מומלץ לרשום 'כל עיסוק חוק'.
תקנון לחברה.
הון החברה.
פרטי בעלי מניות.
פרטי הדירקטורים.
סמכויות חתימה.

שלב זה מחייב קשר או טיפול באמצעות עורך דין. משרדנו מלווה את הלקוח בעת הקמת החברה והקשר, באם נדרש, מול עורך הדין ופתיחת חשבון בנק של החברה.

רישום חברה קיימת ברשויות המס וביטוח לאומי:

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב את המסמכים הבאים:

מסמכי התאגדות החברה כפי שנמסרו והתקבלו ברשם החברות.
תעודת רישום החברה.
חותמת החברה.
מסמך לקיום חשבון בנק של החברה.
תעודת זיהוי של בעלי המניות והדירקטורים של החברה.
חתימה על מסמכים בטפסי פתיחת תיק וייצוג.
מסמכים נוספים כגון הסכמי שכר דירה.

לכל שאלה או ברורים נוספים, נא לפנות למשרדנו בטלפון 02-566-5570