לשיחה 02-566-5570 >>

חוות דעת מומחה לבית משפט

כתיבת חוות דעת כלכלית, חוות דעת מומחה, המוגשת כעדות מומחה בבית משפט היא אחת המשימות הקשות והמאתגרות שכלכלן יכול להתמודד איתן. בניגוד לעבודות רבות שאתה כותב, שלעולם אינך יכול לדעת מי יקרא אותן ועד כמה יתעמק בנבכי הניתוח שלך ובמודל הכמותי המפורט שאתה מציע, בחוות דעת מומחה לבית המשפט שאתה כותב אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהעבודה תיקרא ותילמד עד אחרון הפרטים, בצורה ביקורתית מדוקדקת, בכוונת מכוון למצוא הפרכות ושגיאות כדי לנסות ולקעקע אותה בבית המשפט, בחקירה נגדית בבית המשפט או בחוות דעת מומחה של כלכלן אחר שתוגש לבית המשפט.לכן האתגר הוא להוציא מסמך מושלם, עד כמה שניתן, שיעמוד בביקורת הקשה הצפויה לו וכמובן יעשה צדק עם הנושא הנבחן.

לרו"ח דוד אלפסי יש יכולת גבוה וניסיון רב בהכנת חוות דעת מומחה לבית משפט.