לשיחה 02-566-5570 >>

חשבות שכר - משכורות

ניהול השכר ורישומו מצריך ידע, מיומנות ושליטה של העוסקים בתחום.
משרדנו מעניק שרותי שכר וחשבות שכר אשר נותנים מענה לדרישות החוק בהעסקת עובדים, ניהול השכר והכנת משכורות וכן כל הדיווחים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

שכר מנהלי העמותה נקבע על ידי הועד המנהל. לרשם העמותות ישנם כללים מסוימים לגבי גובה שכר מנהלי עמותה וכן המלצות של ועדה ציבורית שקבעה כי שכרו של מנהל ובכיר בעמותה לא יעלה על פי 1.5 משכר מנכ"ל משרד ממשלתי, טרם נקבע בחוק מגבלה על שכר זה.