לשיחה 02-566-5570 >>

חשבות שכר- משכורות

ניהול השכר ורישומו מצריך ידע, מיומנות ושליטה של העוסקים בתחום. משרדנו מעניק שרותי שכר וחשבות שכר אשר נותנים מענה לדרישות החוק בהעסקת עובדים, ניהול השכר והכנת משכורות וכן כל דיווחים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

לפרטים נוספים, נא לפנות למשרדנו בטלפון 02-566-5570