לשיחה 02-566-5570 >>

ניהול חשבונות

העמותה חייבת לנהל מערכת חשבונות שבה נרשמות הכנסותיה והוצאותיה או בהנהלת חשבונות כפולה באם הוראות ניהול ספרים מחייב זאת.

עמותות שמחזורן הכספי עולה על מיליון ₪, קיימת חובה למנות להן רואה חשבון לביקורת הדו"חות הכספיים.

ניהול החשבונות של העמותה נעשה על פי חוק בשיטת הנהלת חשבונות כפולה- רישום דו צידי וכוללת התאמות מול הבנקים, חברות האשראי, ספקים, לקוחות ועוד.

עמותה שאושרה כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) אינה חייבת בדיווחים שוטפים למס ערך מוסף.

עמותה המעסיקה עובדים חייבת בהגשת דוחות למס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי אחת לחודש.