לשיחה 02-566-5570 >>

ניהול חשבונות

ניהול החשבונות של החברה נעשה על פי חוק בשיטת הנהלת חשבונות כפולה - רישום דו צידי וכוללת התאמות מול הבנקים, חברות האשראי, ספקים, לקוחות ועוד.

החברה חייבת לדווח למע"מ אחת לחודש או אחת לחודשים בהתאם למחזור העסקאות שלה, הדיווח כולל את מס העסקאות שלה בגין ההכנסות המדווחות בתקופה הנ"ל בניכוי מע"מ בגין תשומות רגילות או תשומות לרכוש קבוע שהעוסק רשאי לקזז.

החברה כמעסיקת עובדים חייבת בהגשת דוחות למס הכנסה ניכויים ולביטוח לאומי אחת לחודש.