לשיחה 02-566-5570 >>

רואה חשבון לעמותות ומלכ"רים

עמותה/ מלכ"ר- תאגיד משפטי המורכב מקבוצה של בני אדם או/ו תאגידים אחרים אשר חברו יחדיו למען מטרה ונרשמה על פי חוק ברשם העמותות.

עמותות ברובן פועלות למען מטרה ציבורית וללא כוונת רווח (מלכ"ר).

הקמת העמותה מחייבת קשר או טיפול באמצעות עורך דין. משרדנו מלווה את הלקוח בעת הקמת העמותה והקשר, באם נדרש, מול עורך הדין ופתיחת חשבון בנק לעמותה.

כל עמותה רשומה (ע"ר) חייבת, מכוח חוק העמותות, להקים את שלושת הגופים הבאים:

- אסיפה כללית.

- ועד מנהל.

- ועדת ביקורת או רואה חשבון המשמש כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

עמותה הינה ישות משפטית נפרדת ופועלת באמצעות ועד המנהל שלה, העמותה חדלה להתקיים רק באם פורקה בהתאם לנקבע בחוק העמותות.

ועד המנהל של העמותה הינם שכירים או מתנדבים ומשכורתם באם קיימת משולמת מהעמותה.

מידע מפורט יותר ניתן למצוא בקישורים הבאים.


הקמת עמותה/ מלכר
ביקורת ועריכת דוחות כספיים
חשבות שכר- משכורות
ניהול חשבונות