לשיחה 02-566-5570 >>

שכירים

שכיר- מי שעובד עבור אדם או אנשים אחרים ומקבל תשלום עבור עבודתו ומתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד.

שכירים לרוב אינם מחוייבים בדו"ח שנתי למס ההכנסה.במקרים רבים זכאים שכירים להחזרי מס.

אולם רבים אינם מודעים לזה או שאינם יודעים כיצד נדרש לפעול בנושא.יעוץ של גורם מקצועי כגון רואה חשבון או יועץ מס הכרחי על מנת למצות את זכויות השכיר בנושא.

מידע מפורט יותר ניתן למצוא בקישורים הבאים.


החזרי מס לשכירים
תיאומי מס לשכירים
תכנון מס בפרישה ופיצויים
דיווחי שכר דירה למגורים