לשיחה 02-566-5570 >>

יעוץ כלכלי ועסקי

רבים מהעסקים חסרים יד מכוונת בתחום הפיננסי. לצד ניהול העסק השוטף וקידום המכירות יש לנהל היטב את הכספים. ניהול הכספים, קבלת החלטות בדבר אשראי באופן מבוקר, ניהול אשראי של ספקים ולקוחות, ניהול תזרים מזומנים שוטף ותכנון תזרים המזומנים העתידי.

משרדנו מציע ליווי לעסקים קטנים ובינוניים הכולל שרותי יעוץ: בניהול תזרים מזומנים, ניהול תקציב, ניהול אמצעי המימון של העסק, התנהלות מול הבנקים, התנהלות מול לקוחות, ספקים ועוד.

בנוסף מספק המשרד סיוע בתוכניות עסקיות ברכישת עסק חדש ובהקמת עסק חדש או בשינויים בעסק קיים.