לשיחה 02-566-5570 >>

ניהול חשבונות

הנהלת חשבונות הוא מקצוע שמטרתו לתעד את פעילותו הפיננסית/ חשבונאית של העוסק באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלו.

השיטות העיקריות המקובלות לניהול חשבונות הינן:

הנהלת חשבונות חד צידי - מתאים לעוסקים קטנים או שאינם חייבים בהנהלת חשבונות כפולה על פי חוק.

יתרונות:

  • פשוטה וזולה

חסרונות:

  • הרישום חלקי ללא בקרה.
  • ברישום חד צידי יש מידע רק בדבר הכנסות והוצאות שהיו, אך לא ניתן לקבל מידע על חובות והתחייבויות של העוסק.

הנהלת חשבונות כפולה - מתאים לעוסקים גדולים או שחייבים על פי חוק או שבוחרים בכך משיקולי בקרה וניהול ברמה גבוהה.
יתרונות:

  • בקרה וניהול ברמה גבוהה.
  • ניתן לדעת מי הלקוחות שחייבים ומה גובה החוב.

חסרונות:

  • עלות כספית גבוהה יותר.