לשיחה 02-566-5570 >>

פתיחת תיק לעוסק / תאגיד אחר

עסק או תאגיד מחויב לפתוח תיק ברשויות המס ובביטוח לאומי עם התחלת פעילותו.
סוגי עוסקים:
עוסק פטור
עוסק מורשה
שותפות
חברה בע"מ

תאגידים:
חברה בע"מ
עמותה( ע"ר)

כעקרון כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים חייב בהגשת דו"ח.
שכירים פטורים ברובם מפתיחת תיק והגשת דוחות למס הכנסה, וחייבים בהגשת דוח במצבים מסוימים כגון: הכנסה משכר שנתי העולה על 650,000 ₪ נכון לשנת 2013, הכנסות נוספות משכר דירה ועוד.
בעלי מניות בחברה המחזיקים מעל 10%, חייבים בפתיחת תיק ודיווח שנתי.
רישום העוסק ופתיחת התיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב מצד העוסק צרוף מסמכים בהתאם לסוג העוסק או התאגיד.
פתיחת התיק לרוב נעשית ממשרדנו, באמצעות תקשורת ישירה מול מחשבי מס הכנסה וביטוח לאומי באינטרנט ובשרות עיבודים ממוחשב (שע"מ).