לשיחה 02-566-5570 >>

עדכון ותמונת מצב בנושא פיצויים ומענקי קורונה

עידכון ותמונת מצב בנושא מענקים ופיצוי בשל הקורונה נכון ל-6.5.2020

מה היה לנו עד היום:

מענק סיוע לעצמאים בלבד , פעימה ראשונה

 • מענק של עד 65% מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2018 ועד מקסימום 6,000 ₪.
 • הכנסת עבודה חודשית ממוצעת עולה על 2,000 ₪.
 • הכנסה חייבת שנתית אינה עונה על 240,000 ₪.
 • הכנסה חייבת שנתית של שני בני הזוג , אינה עולה על 340,000 ₪.
 • הצהרה על פגיעה במחזור 3-4/2020 לפחות בשיעור 25% לעומת 3-4/2019.
 • העסק היה פעיל לפחות בתקופה שבין 1.9.19 ועד 29.2.20.
 • המענק שיתקבל הינו הכנסה לשנת 2020 , אין להוציא בגינו חשבוניות ואינו חייב בביטוח לאומי.
 • מי שקיבל מענק אך בפועל אין פגיעה במחזור כאמור, יצטרך להחזיר את המענק.
 • את הבקשה למענק יש לבצע באזור האישי עד ליום 10.6.2020 , ובאם מגיע מענק הוא מועבר ישירות לחשבון הבנק הרשום.

המענק בעיקרו התבסס על נתונים בדוחות שהוגשו בשנת 2018 , מרבית הלקוחות כבר קיבלו את הכסף לבנק או שקיבלו מענה כי אינם זכאים למענק בפעימה הראשונה.

עצמאים שהחלו פעילות בשנת 2019 יתכן שמגיע להם אך נדרשים להגיש עד 10.6.2020 דוח לשנת 2019.

עדין יש מספר לקוחות שכן זכאים למענק וטרם הסתיים הטיפול בהם, הם יקבלו מענה לאחר ברור של המשרד מול רשויות המס.

מה צפוי קדימה

מענק סיוע לעצמאים בלבד , פעימה שניה – החל מהיום ה – 6.5.20

 • מענק של עד 70% מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2018 ועד מקסימום 10,500 ₪ , (עסק שניפתח ב-2019 , הסכומים יתייחסו לנתוני שנת 2019)
 • הכנסה חודשית ממוצעת מעסק עולה על 714 ₪.
 • הכנסה חייבת מקסימלית לכל אחד מבני הזוג של מיליון ₪.
 • הצהרה על פגיעה במחזור 3-6/2020 לפחות בשיעור 25% לעומת 3-6/2019.
 • העסק היה פעיל לפחות בתקופה שבין 1.9.19 ועד 29.2.20.
 • המענק שיתקבל הינו הכנסה לשנת 2020 , אין להוציא בגינו חשבוניות ואינו חייב בביטוח לאומי.
 • מי שקיבל מענק אך בפועל אין פגיעה במחזור כאמור, יצטרך להחזיר את המענק.
 • בקשה למענק ניתן להגיש באזור האישי החל מ-3.5.2020 (בתקווה שלא יהיו עיכובים) ועד 12.7.2020.

המענק בעיקרו מתבסס על נתונים בדוחות שהוגשו בשנת 2018 .

עצמאים שהחלו פעילות בשנת 2019 יתכן שמגיע להם אך נדרשים להגיש עד 10.6.2020 דוח לשנת 2019.

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה – נכנס לתוקף ב – 18.5.20

 • מענק של עד 70% מהכנסת עבודה חודשית ממוצעת בשנת 2018 ועד מקסימום 10,500 ₪ (חברה חדשה שנפתחה ב-2019 , הסכומים יתייחסו לנתוני שנת 2019).
 • הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשנת עולה על 714 ₪.
 • הכנסה חייבת של השכיר +חלקו בהכנסות החברה אינה עולה על 1,000,000 ₪.
 • הצהרה על פגיעה במחזור החברה 3-6/2020 לפחות בשיעור 25% לעומת 3-6/2019.
 • הינו בעל שליטה בחברה לפחות בתקופה שבין 1.10.19 ועד 29.2.20.
 • המענק שיתקבל הינו הכנסה לשנת 2020 , אין להוציא בגינו חשבוניות ואינו חייב בביטוח לאומי.
 • מי שקיבל מענק אך בפועל אין פגיעה במחזור כאמור, יצטרך להחזיר את המענק.
 • ניתן להגיש החל מ-3.5.2020 (בתקווה שלא יהיו עיכובים) ועד 12.7.2020.

המענק בעיקרו התבסס על נתונים בדוחות שהוגשו בשנת 2018 .

חברה שהחלה פעילות בשנת 2019 הנתונים יתייחסו לשנת 2019.

מענק תוספת לעסק קטן (תוספת למענק בפעימה השניה)

 • רלוונטי לעצמאי במחזור ממוצע חודשי בשנת 2019 בין 1,500 ₪ ל-25,000 ₪.
 • הצהרה על פגיעה במחזור 3-4/2020 לפחות בשיעור 25% לעומת 3-4/2019.
 • המענק:

מחזור עסקאות ממוצע חודשי בין 1,501 ₪ ל-8,333 ₪ , המענק 700 ₪.

מחזור עסקאות ממוצע חודשי בין 8,334 ₪ ל-16,667 ₪ , המענק 1,875 ₪.

מחזור עסקאות ממוצע חודשי בין 16,668 ₪ ל-25,000 ₪ , המענק 3,025 ₪.

 • המענק שיתקבל הינו הכנסה לשנת 2020 , אין להוציא בגינו חשבוניות ואינו חייב בביטוח לאומי.
 • העסק חייב להיות פעיל לפחות בתקופה 1.10.19 ועד 31.3.2020.

מענק השתתפות בהוצאות הקבועות ( יכנס לתוקף החל מה – 12.5.20)

 • רלוונטי :

לחברה /שותפות שהחלו פעילות עד 31.12.2019 - מחזור שנתי בשנת 2019 בין 18,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

לעוסק יחיד(עצמאי) שהחל פעילות עד 31.12.2019 – מחזור שנתי בשנת 2019 בין 300,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

למוסד ציבורי זכאי שעיקר הכנסתו בשנת 2018 הינה ממכירת שירותים או מוצרים( לא מתמיכות ותרומות).

עסק שהחל פעילות לאחר 1.1.19 המחזור הרלוונטי יקבע בהתאם לחודשי הפעילות בשנת 2019.

 • חובה כי הירידה בשיעור של לפחות 25% (בחודשים 3-4/20 לעומת 3-4/19 ) נגרמה בשל השפעת נגיף הקורונה.
 • חובה שדוחות המע"מ שחייבים בהגשתם יוגשו.

 • המענק לחברה/שותפות שהמחזור בשנת 2019 בין 18,000 ₪ ל-300,000 ₪.

מחזור עסקאות שנתי בין 18,001 ל-100,000 ש"ח , המענק 700 ₪.

מחזור עסקאות שנתי בין 100,001 ל-200,000 ש"ח , המענק 1,875 ₪.

מחזור עסקאות שנתי בין 200,001 ל-300,00 ש"ח , המענק 3,025 ₪.

 • פיצוי-מענק לעוסק שהמחזור בשנת 2019 בין 300,000 ₪ ל-20,000,000 ₪.

הפיצוי יכול להגיע עד מקסימום 400,000 ₪ , גובה הפיצוי תלוי בשעור הירידה במחזור ובשכר שנחסך למעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת .

צפוי הבדל בחישובים ובפיצוי לעסק שהמחזור עד-1,500,000 שעסק שמחזורו גדול מ-1,500,000 ועד 20,000,000 ₪.

לקבלת מענק זה נדרשת מעורבות ישירה של המשרד שלנו , החישובים מורכבים יותר וכוללת הגשת טפסים שיועדו לכך.

הלוואות בערבות מדינה בשל הקורונה

בקשת ההלוואה באמצעות האוצר , והקשר הינו ישירות מול הבנק .

לפירוט הלוואות לחץ כאן.

לינקים רלוונטים למי שמעוניין ביותר פרטים.:

מענק פעימה שניה – לחץ כאן

פיצוי לעסקים – לחץ כאן