לשיחה 02-566-5570 >>

עדכונים


אגרת רשם החברות לשנת 2023
הערכות לקראת תום שנת המס 2022
ספירת מלאי 31.12.2022
עדכון ותמונת מצב בנושא פיצויים ומענקי קורונה
עדכוני חקיקה קורונה
הלוואה לעסקים בעקבות משבר הקורונה
הנחיות חדשות עקב משבר הקורונה
חובת הפרשה לפנסיה ואבטלה לעצמאים – שינוי בחוק
עדכון לבעלי דירה להשכרה
שכר מינימום
הנחיות לשינוי בשיעור המע"מ
מענק עבודה- מס הכנסה שלילי
משיכת כספים בפטור ממס מקופות גמל