לשיחה 02-566-5570 >>

עדכונים


אגרת רשם החברות לשנת 2022
עדכון ותמונת מצב בנושא פיצויים ומענקי קורונה
עדכוני חקיקה קורונה
הלוואה לעסקים בעקבות משבר הקורונה
הנחיות חדשות עקב משבר הקורונה
הערכות לקראת תום שנת המס 2019
ספירת מלאי 31.12.2019
חובת הפרשה לפנסיה ואבטלה לעצמאים – שינוי בחוק
עדכון לבעלי דירה להשכרה
שכר מינימום
הנחיות לשינוי בשיעור המע"מ
מענק עבודה- מס הכנסה שלילי
משיכת כספים בפטור ממס מקופות גמל