לשיחה 02-566-5570 >>

עדכונים


עדכון ותמונת מצב בנושא פיצויים ומענקי קורונה
עדכוני חקיקה קורונה
הלוואה לעסקים בעקבות משבר הקורונה
הנחיות חדשות עקב משבר הקורונה
הערכות לקראת תום שנת המס 2019
אגרת רשם החברות לשנת 2020
ספירת מלאי 31.12.2019
חובת הפרשה לפנסיה ואבטלה לעצמאים – שינוי בחוק
עדכון לבעלי דירה להשכרה
שכר מינימום
הנחיות לשינוי בשיעור המע"מ
מענק עבודה- מס הכנסה שלילי
משיכת כספים בפטור ממס מקופות גמל